l  Yetişkin Psikolojisi   l  Çocuk & Ergen Psikolojisi l

2011 yılında İzmir Ekonomi Üniversitesi psikoloji bölümünden mezun olmuş, Ege üniversitesi Aile Danışmanlığı bölümünde uzmanlığını tamamlamıştır.

Lisans dönemi boyunca anaokullarında ve 9 Eylül Üniversitesi Çocuk ve Ergen Ruh Hastalıkları Bölümünde klinik ve yataklı tedavi servislerinde staj deneyimi elde etmiştir.

Çalışma hayatında özel eğitim ve rehabilitasyon merkezinde özel öğrenme güçlüğü olan çocuklarla bireysel çalışmalar yapmış ve aile danışmanlığını yürütmüştür. 2014 yılında Yakın Doğu Üniversitesinden aldığı pedagojik formasyon ile 6 sene boyunca Özel okulların Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik bölümünde çocuklar ve aileleri ile çalışmıştır.

2017 yılında İstanbul Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Eğitim Bilimleri Bölümü Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Anabilim Dalı İşbirliğiyle CAS(Cognitive Assessment System) Eğitimini tamamlamış, 2018 yılında ise “Öğrenme Problemlerine Yönelik PASS Bilişsel Müdahele” eğitimini almıştır.

Çocuk değerlendirme testleri ve CAS uygulayıcısı olarak çocuk, ergen ve ailelerle çalışmalarına devam etmektedir.

Aynı zamanda çocukların bilişsel ve gelişimsel süreçlerine yönelik oyuncak tasarım ve üretimi yapmaktadır.

 

Ankara Gelişim Tarama Envanteri (AGTE)

Gessell Gelişim Figürleri Testi

Peabody Resim Kelime Tanıma Testi

Bender Gestalt Görsel Motor Algı Testi

D2 Dikkat Testi

Goodenough Harris Bir İnsan Çiz Testi

Frostig Gelişimsel Görsel Algı Testi

Benton Görsel Bellek Testi

Kelime Söyleyiş Testi

Metropolitan Okul Olgunluğu Testi

Cattell 2-A Zeka Testi

Cattell 3-A Zeka Testi

Porteus Labirentleri Testi

Frankfurter Dikkat Testi

Kent Egy Zeka Testi

Disleksi Testi