Çift Terapisinde Süreç Nasıl İşler?

Çift Terapisinde Süreç Nasıl İşler?

Araştırmalar ve deneyimlerimiz göstermiştir ki Evlilik ve Çift Terapisi sürecinin ilk dakikadan son dakikaya kadar dizaynı terapi sürecinin kendisi kadar önemlidir.

Danışanın sorununun doğru teşhis edilmesi, buna uygun terapi modelinin doğru belirlenmesi, terapi sürecinin talep edilmesi, ölçümlemeler danışanın teşhis- terapi modeli ve müdahale risklerine girmeden yürütmesini sağlar.

1.Adım – Bilgilendirme ve Randevu Oluşturma

Bize ulaştığınız ilk an telefon ya da web sitemiz üzerinden size uygun gün ve saat için ilk görüşme randevusu ayarlanır.

2.Adım – Değerlendirme Görüşmesi

Değerlendirme görüşmesi olan ilk görüşmede uzman tarafından çiftin terapiye ihtiyaç duyup duymadığı, terapiye gerek varsa özellikle neyin çalışılması gerektiği, nasıl bir terapi modelinin, ne süreyle uygulanması gerektiği gibi konular tanımlanır.

Çiftlerin terapiye başvurma sebepleri ne olursa olsun, öncelikle evlilikleri tüm yönleriyle değerlendirilir.

3.Adım – Kişilik Testleri Uygulama

Terapi süreci çifte özel hassasça tüm detaylar düşünülerek hassas şekilde planlanması gereken bir süreçtir. Bu açıdan değerlendirme seansınızın yanında sizin ve eşinizin kişilik özelliklerinin evliliğe yansımasını öğrenmek için psikometrik testler ve evlilikteki sorunların türünü ve şiddetini belirlemeye yarayan bazı ölçekler uygulanır.

4.Adım – Bireysel Değerlendirme Görüşmeleri

İlk değerlendirme görüşmesinden ve kişilik testlerinden sonra çiftlerle özel olarak birer seans yapılır. Her iki tarafta sorunun tarihçesini kendi gördüğü açıdan tanımlaması istenir. Her birinin çözüm konusunda ki öneri ve düşünceleri alınır. Ve terapiden beklentileri belirlenir. Eşin yanında söylenmeyen konular varsa, geçmiş ilişkiler, gizli gündemler öğrenilir.

5.Adım – Çift Görüşmeleri İle Devam Eden Terapi Süreci

Birleşik seanslarda eşlerin birbirleriyle iletişim tarzı ve aralarında nasıl bir etkileşim olduğu gözlenir, birbirlerine söylediklerinin aynı şekilde işitilip işitilmediğine bakılır. Bu noktada iki ayrı kişilik modelinden nasıl bir ilişki modeli olduğu analiz edilir ve hafta hafta alıştırmalarla ilişki sistematiğinde önce mini sonra büyük çaplı değişiklikler yapılır. Terapi sürecinde ilişkide değişimi sağlamak adına her seans farklı ev ödevleri ve uygulamaları verilir.

Bu ödevlerin uygulanmasının birkaç faydası vardır. Bir yandan eşler yaşadıklarının denetlenebileceğini görmüş olurlar, bir yandan da çözümlerin ve kalıcı değişimin kendileri dışında gelmediğini fark ederler. Böylece değişimin aslında terapist tarafından uygulanan yöntemler ile ilgili değil kendi davranışlarına yaptıkları değişimlerle mümkün olduğunu görerek kendilerine olan güvenleri artar.

Yargılayıcı olmayan ve rahatlatıcı bir ortamda gerçekleştirilen bu seanslarda, terapi süreci sorunun türüne, yoğunluğuna ve kişilerin değişebilme hızına göre ortalama 8 – 24 seans arası sürmektedir. Görüşme aralıkları seanslarda ele alınan konuların yaşama geçmesine fırsat tanıyacak kadar uzun, ama eski alışkanlıkların sürmesine izin vermeyecek kadar kısa olmalıdır.

Terapiye başlama kararını birlikte veren çift bitirme kararını da birlikte verir. İlişkide sorun olan konular sorun olmaktan çıktığında, çiftin duygusal yaklaşımı, problem çözme becerileri arttığında evlilik ve çift terapisi amacına ulaşmış demektir. Terapi 1 ya da 2 sonlandırma seansından sonra bitirilir.Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *