EMDR Terapisi Nedir ?

EMDR Terapisi Nedir ?

 

Francine Shapiro, 1987 senesinde istemli göz hareketlerinin, olumsuz ve rahatsız edici düşüncelerin yoğunluğunu azalttığını fark etmiştir. Dr. Shapiro, bir süre sonra, travmatik olarak etkilenmiş Vietnam gazileri ve cinsel istismara uğramış olan kişilerle EMDR’nin etkinliğini araştırmak üzere bir çalışma yapmıştır. Bu çalışmada, danışanlarından duygusal anlamda kendilerini rahatsız eden duruma odaklanmalarını ve aynı zamanda terapist tarafından yönlendirilen çift yönlü göz hareketlerini takip etmelerini istemiştir. Çalışmanın sonuçları EMDR’nin, danışanların travma belirtilerini anlamlı derecede azalttığını göstermektedir. Şu an günümüzde de travmaları iyileştirmede en etkili yöntem olarak kabul edilmekte ve terapilerde de kullanılmaktadır.

 

Travmatik olarak kabul edilen acı yükü fazla ve psikolojik olarak çok zorlayıcı olan olaylarda (kaza, taciz, deprem, atak, ölüm vb.) olayın duygusal yükü çok fazla ve yoğun olduğundan beyin bu olayın yarattığı duygu ve bilgileri doğru ve sistemli bir şekilde kaydedemez. Başta çocukluk çağı olmak üzere her yaşta yaşanan ve etkisi travmatik olan her tür yaşantı; günlük hayatta aile, okul, iş çevresinde yaşanan olumsuz yaşantılar, şiddete maruz kalmalar, aşağılanmalar, ihmal ve başarısızlıklar işlenememiş anılar arasında yer alabilirler. Buna bağlı olarak kişiler o yaşadıkları olayı anımsatan en ufak bir şey olduğunda (örneğin deprem yaşayan birinin yeniden deprem yaşaması) kişiler yaşadıkları olayla ilgili görüntüleri ya da bedensel duyumları yeniden yaşar ve benzer duyguları tekrar tekrar yaşamaya devam etmiş olurlar. Birçok farklı travmatik, acı yaşantı sağlıklı işlenmemiş anılar olarak hafızada yer edinir. Ses, koku, tat, beden, duygu ve düşünceler olduğu gibi depolanır. Bunun sonucunda travmayı anımsatan uyaranlar ortaya çıktığında kişinin geçmiş travmaları tetiklenir, bu da kişinin korku, endişe gibi belirtileri ve bunlara bağlı duyumların söz konusu kişinin olumsuz bedensel tepkilerinin ortaya çıkmasına yol açar. EMDR bu yaşantıları yeniden düzenleyerek sağlıklı bir şekilde kaydedilmesini sağlar. 

 

EMDR Terapisi Nasıl Uygulanır?

EMDR terapisinde 8 aşamalı, üç yönlü (geçmiş, şimdi, gelecek) bir protokol uygulanır. Hedef, geçmişte yaşanan anıların yeniden işlenerek duyarsızlaşmanın sağlanması, bugünkü semptomların tedavisi, danışanın gelecekte karşılaşacağı benzer sorunlar karşısında, kazandığı olumlu inanç ve duyguların geliştirdiği yeni bakış açısının yönlendirdiği davranışları günlük hayatında gösterebilmesidir. Anıların duyarsızlaştırılması yöntemleri arasında hızlı göz hareketleri, çift yönlü ses uyarımları veya çift yönlü olarak danışanın diz kapaklarına bir araç ile vurma şeklinde çeşitli teknikler yer almaktadır.

EMDR terapisinin etkililiği hakkında okumalar yapan danışanlarım terapi sürecinin başında kendisine EMDR uygulanmasını talep ediyor olsa da bu noktada danışanın duygusal hazırbulunuşluluğuna, destek ihtiyacı duyduğu soruna ve daha pek çok etkene bağlıdır. Bu noktada hangi terapi yönteminin uygulanacağının kararı danışanın başvurduğu uzmana bırakılmalıdır.

Psikolojik Danışman / Sıla Salantur 

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *