l  Oyun Terapisi  l  Ebeveyn Danışmanlığı  l Çocuk & Ergen Psikoloğu l

Çocuk ve ergen psikoloğu & Aile Danışmanı İlayda Sezer Yaşar Üniversitesi Psikoloji bölümünden
mezun olmuştur. Lisans dönemi boyunca pek çok alanda staj ve gönüllü çalışma deneyimi olmuştur.
İzmir Tepecik Eğitim Araştırma Hastanesi’nde psikolog ve psikiyatri servisinde, danışmanlık
merkezlerinde staj imkanı bulmuştur.
Çalışma hayatına, Psikoevim Psikoloji Merkezi’nde başlamıştır. Psikoevim ve Karşıyaka Belediyesi’nin
ortak yürüttüğü sosyal sorumluluk projesiyle Cumhuriyet Mahallesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
ve Şemikler Ali Rıza Bodur Eğitim Merkezi’nde ihtiyaç sahibi danışanlara ulaşmış, gönüllü psikolojik
destek hizmeti vermiştir.
120 saatlik bilişsel davranışçı oyun terapisi eğitimini tamamlamış olup oyun terapisti olmuştur. Çocuk
değerlendirme ve gelişim testleri uygulayıcısıdır. Psikoevim Psikoloji Merkezi’nde aktif olarak çocuk
ve ergenlerle çalışmaktadır. Uzmanlık alanları oyun terapisi, gelişim takibi, aile ve ebeveyn
danışmanlığıdır.
Ayrıca anaokullarında 3-6 yaş Öfkesiz Çocuk Atölyesi çalışmalarını sürdürmekte, ailelere danışmanlık
vermektedir. Eğitim ve seminerlerle ailelere destek sağlamaktadır.
Eğitimler:
Çocuk Resimleri Analizi ve Çocuk Testleri Uygulayıcı Eğitimi Ankara Gelişim Envanteri
Metropolitan Okul Olgunluğu Testi
Goodenough- Harris Bir insan çiz testi
Koppitz insan çizim testi
Burdon Dikkat Testi
Gesell Gelişim Testi
Catell 2A zeka testi
Peabody Kelime Testi
Çocuklar için depresyon, anksiyete, sosyal fobi, DEHB ölçeği
Aile çiz testi
120 saatlik Bilişsel Davranışçı Oyun Terapisi Eğitimi Dr. Sultanberk Halmatov
Çocuk Merkezli Oyun Terapisi
Travma Danışmanlığı
Yas ve yas süreci danışmanlığı
Aile Danışmanlığı
Şema Terapi
Bilişsel Davranışçı Terapi
Kısa Süreli Çözüm Odaklı Terapi