l  Yetişkin Terapisi l  Ergen Terapisti  l  Klinik Psikolog  l

Hakkımda

Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji bölümünde lisans eğitimine başlayan Şule Üzümcü Yılmaz, lisans eğitimi boyunca İstanbul’da bulunan çeşitli vakıf ve derneklerde çocuk ve ergenlerle yürütülen sosyal sorumluluk projelerine gönüllü olarak destek vermiştir. Stajını İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Psikiyatri A.B.D ‘de tamamlamış, burada vaka analizi toplantılarına katılmıştır. Lisans yıllarında Boğaziçi Üniversitesi’nde bazı çocuk gelişim testlerinin (Brigance ve Metropolitan) eğitimini almış ve okul öncesi yaş grubuyla uygulamalar yapmıştır.

2011 yılında lisans eğitimini tamamlayıp, aynı yıl Okan Üniversitesi Sağlık Modüllü Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı’na kabul almıştır. Master eğitimi kapsamında bilişsel davranışçı terapi (BDT) ekolünde derslerini ve süpervizyonunu tamamlamıştır. Program kapsamında Okan Üniversitesi Psikoloji Birimi’nde süpervizyon eşliğinde danışanlar görmüştür.

2013-2019 yılları arasında İzmir’de uluslararası kurumlarla ortaklığı olan bir sivil toplum örgütünde göçmen ve mültecilere yönelik psikolojik danışmanlık, psikoterapi ve psikososyal destek çalışmalarını yürütmüştür. Bu kurumda yoğunluklu olarak, travma sonrası stres bozukluğu, depresyon ve kaygı bozuklukları belirtileriyle başvuran danışanlarla çalışmıştır. Bu alanda çalıştığı süre boyunca, travma ve göç alanında hem ulusal hem de uluslararası (UNICEF, IMC, UNHCR, Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği gibi) kurumlardan eğitim, birebir süpervizyon ve grup süpervizyonu desteği almıştır.

2018-2020 yılları arasında İstanbul’da bulunan Varoloşçu Akademi- Existential Academy tarafından verilen teorik ve uygulamalı Temel Varoluşçu Analiz eğitimini tamamlamıştır. Bu alanda eğitim ve formasyon süreci devam etmektedir. Varoluşçu Psikoterapiler Derneği-Existanbul aktif üyesidir.

Çalışmalarını Psikoevim Psikoloji Merkezi’nde ergen ve yetişkin danışanlarıyla sürdürmektedir.