1C534F56-3F40-4D88-8EB0-20220645BBD7

Cas Testi

CAS TESTİ Nedir?

CAS Testi, 4 Bilişsel işlemi kapsar.

PASS Teorisi’nden (Planning-Planlama, Attention-Dikkat, Simultaneus-Eşzamanlılık, Successive-Ardıl) türetilmiştir.

4 ölçeğin her biri 3 alt testten oluşur.

Bilişsel kontrolü sağlayan, strateji kullanmayı ve çözüm üretmeyi gerektiren Planlama işlemleri, Sayıları eşleştirme, Planlanmış kodlar ve Planlanmış bağlantılar alt testllerini,

Amaca ulaşırken konsantre olmayı, kararlı bir şekilde kendini kontrol etmeyi ve odaklanmayı sürdürmeyi sağlayan Dikkat işlemleri İfadesel dikkat, Sayı bulma ve Algısal dikkat alt testlerini,

Bilgi üzerinde işlem yapabilmeyi, ayrı uyaranları tek bir bütünde birleştirmeyi sağlayan Eşzamanlı Bilişsel işlemler Sözel olmayan matrisler, Sözel uzamsal ilişkiler, Şekil hafızası alt testlerini,

Ve yine bilgi üzerinde işlem yapabilmeyi, uyaranları özel bir sıra haline getirebilmeyi sağlayan Ardıl Bilişsel işlemler Kelime serileri, Cümle tekrarı, Konuşma hızı/Cümleye ilişkin sorular alt testlerini içermektedir.

***

CAS hangi yaş grubuna uygulanır?

CAS, 5-17 yaş okul çağı çocuklarına uygulanır. 5-7 yaş ve 8-17 yaş olarak aynı alanları ölçen, yaş grubuna ithafen geliştirilmiş 2 ayrı test bulunmaktadır.

***

CAS’in Amacı Nedir?

CAS, bilişsel işlemlerdeki yeterliliği ölçmek ve düzeyini belirlemek amacıyla geliştirilmiştir.

Bunun yanında, Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu olan, Öğrenme Güçlüğü olan, Zihinsel Engeli olan, Travmatik Beyin Hasarı olan, Ciddi Duygusal Bozukluğu olan, Üstün Zekalı olan, Planlama problemleri olan çocukların değerlendirilmesi ile de kullanılmaktadır.

Ayrıca, PASS ölçeğinin her birinin akademik performansın özel alanlardaki başarı ve başarısızlıklarıyla ilişkili olması ile CAS, başarıyı önceden kestirmeyi hedeflemektedir.

***

Neden CAS?

Bilgiyi İşleme Kuramına dayalıdır.

Akademik başarısızlıkların fark edilmesinde güçlüdür.

Öğrenme güçlüklerini tanılamada daha iyidir.

Geleneksel zeka testlerinin bilişsel süreçleri ayrıntılı bir şekilde belirleyememesi ve akademik başarısızlıkların bireysel farklılıkları iyi tespit edememesi üzerine bir çok alternatif testler oluşturulmuştur. Tam da bu noktada, CAS Testi geleneksel zeka testlerinin eksikliklerini tamamlamasıyla ön plana çıkmaktadır.

Comments are closed.