Terapiler Hep Haftada Birmi Olur ve Ne Kadar Devam eder ?

TERAPİLER HEP HAFTADA BİR Mİ OLUR VE NE KADAR DEVAM EDER?

Psikoterapi seansları ortalama 50-60 dakika arasında sürmektedir. Terapi sıklığını psikolog ve
danışanı birlikte belirler. Danışanın gelme sebebine, problemlerinin yoğunluğuna, zamanına ve
maddi imkanlarına göre bir değerlendirme yapılır. Bu değerlendirmedeki asıl amaç; danışanın
terapi seanslarından en yüksek verimi almasını sağlamaktır. Dolayısıyla ilk görüşme sonrasında,
seans aralıkları karşılıklı olarak ve ortak bir çerçeve çizerek belirlenir. Genellikle terapi
seanslarının seyri haftada ya da 2 haftada 1 gün şeklinde düzenlenir. Fakat müdahale edilmesi
gereken durumun ciddiyetine göre ayda 1 görüşmeye kadar seyrekleştirilebilir. Terapi süreci
devam ederken kişinin duyguları ve yaşantısı olumlu yönde ilerlediği uzman tarafından belirlenir
ise seans sıklığı giderek seyrekleştirilir.
Terapi desteğine bir danışan ne kadar ihtiyaç duyar? Yani bizim en sık karşılaştığımız soru “ Size
gelmeye ne kadar devam etmeliyim?” Biz de cevap olarak kendi danışanlarıma şu soruyu
yöneltiyoruz: “ Peki siz ne süreyle iyileşebilirsiniz?” Bu soruyu cevaplamak ne kadar zor ise sizler
için bizler için de aynı oranda zor malesef. Terapi süresi çalışılan konuya, danışanın terapi sürecine
dair gösterdiği motivasyona ve terapistin takip ettiği terapi ekolüne bağlı olarak değişiklik gösterir.
Yüzeysel sayılabilecek problemler için uygulanan seanslar bir kaç ay sürebilirken, derin bir
çalışma gerektiren problemler örneğin çocukluk travmaları, ileri seviye depresyon ve obsesif
bozukluklar gibi problemler ise yıl – yıllar alabilmektedir. Örneğin, kaygı bozukluğu sebebiyle
başvuran bir danışanın semptomları 6-8 seans arasında azalırken, travma sebebiyle başvuran bir
danışanın izleri 4-6 seansta kontrol edilebilir bir düzeye gelmektedir. Burada önemli olan
danışanın semptomlarını ve şikayetini hayat kalitesini etkilemeyecek bir düzeye indirmek ve bir
daha başlangıç seviyesine gelmemesini sağlamaktır.
Aslında terapi süreci kişinin hayatına dair çıktığı bir yolculuktur. Bu yolculuğun süresi ve sıklığı
danışanın ruhsal yapılanmasına, gösterdiği belirtilere, şikayetlerinin ne zamandır devam ettiğine,
süreç içersindeki iyiye gitme durumuna, hayatındaki stres faktörlerine, hayat kalitesinin ne kadar
etkilendiğine, diğer tıbbi sorunlarına, geçmişteki tedavilere, aile ve çevresinden ne kadar destek
aldığına göre şekillenir. İyi bir haber vermek gerekirse Psikolog süreç haritasını seanslar boyunca
danışanla paylaşabilir. Böylece danışan ilerleme sürecini takip ederek seansı sonlandırma
noktasına doğru yaklaştığını öğrenebilir ve bitiş noktasını kestirebilir. Tüm süreçler belirsiz gibi
görünse de kişi seans sırasında bir uzman kadar söz sahibidir ve gidişatı kontrol edebilir.

Sizlere tavsiyemiz geleceği tahmin etmeye çalışmak yerine aldığınız her bir seanstan fayda
görmeyi amaçladığızda süreç sandığınızdan çok daha etkili, hızlı ve başarı ile tamamlanacaktır.

Psikolog Öznur Mandacı
Psikoevim Ailesi

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *