psikoevim-hizmetlerimiz-3

Yetişkin ve Çocuk Testleri / Analiz

PSİKOEVİM UYGULANAN PSİKOLOJİK TESTLER

 

Çocuklar için,

Zeka Testi:

WISC-4

Bilişsel Değerlendirme Testi:

CAS

Gelişimsel Tarama ve Değerlendirme Testleri:

 • Ankara Gelişim Tarama Envanteri (AGTE)
 • Denver Gelişimsel Tarama Testi
 • Metropolitan Okul Olgunluğu Testi
 • PEABODY Resim Kelime Testi
 • Bender-Gestalt Görsel Motor Algı Testi
 • Gessel Gelişim Figürleri Testi
 • Resim Çizme Testleri (Goodenough Harris Bir İnsan Çiz Testi vb.)
 • Cümle Tamamlama Testleri (Beier Cümle Tamamlama ve Rotter Cümle Tamamlama Testleri)
 • Duygu Durum Ölçekleri (Yetişkinler ve çocuklar için kaygı ve depresyon ölçekleri)
 • Gazi Erken Çocukluk Gelişimi Değerlendirme Aracı (GEÇDA)

 

Yetişkinler için,

Nöropsikolojik Testler:

 • Çizgi Yönü Belirleme Testi (ÇYBT)
 • Sayı Dizisi Öğrenme Testi (SDÖT)
 • Saat Çizme Testi
 • Raven Standart Progresif Matrisler Testi (RSPM)
 • Stroop Testi Tbag Formu
 • Rey Karmaşık Figür Testi (RKFT)
 • Londra Kulesi Testi (LK)
 • Öktem Sözel Bellek Süreçleri Testi (ÖKTEM-SBST)
 • İşaretleme Testi (İT)
 • Wisconsin Kart Eşleme Testi (WKET)
 • Porteus Labirentleri
 • Montreal Bilişsel Değerlendirme Ölçeği
 • Benton Yüz Tanıma Testi
 • Boston Adlandırma Testi
 • Görsel İşitsel Sayı Dizisi Testi (GİSD)
 • Benton F Dikkat Değerlendirme Testi
 • Kısa Akıl Muayenesi

Comments are closed.