04

Yetişkin Terapi Hizmetleri

Bireylerin gerek psikolojik rahatsızlıklarının üstesinden gelebilmesi, gerek gündelik, sosyal veya kişiler arası iletişimde yaşadığı sorunlarla ilgili bireye destek ve çözüm konusunda yardımcı olan, bireyin sorunun ciddiyetine göre değişen sıklıkta yapılabilen ve her bir seansın 50dk olduğu Bilişsel Terapi, Bilişsel Davranışçı Terapi, Şema Terapi, Geştalt Terapi gibi terapi yöntemlerinden danışanın ihtiyacı doğrultusunda kullanıldığı bir psikoterapi hizmetidir.

 

Anksiyete ve kaygı bozukluğu tedavisi

Anksiyete’nin bir “ruhsal bozukluk” belirtisi olması şart değildir. Normal insanda da büyümeye, değişmeye, yeni ve denenmemiş şeyleri denemeye ve bireyin kendi kimliğinin ve hayatın anlamını bulmasına eşlik edebilir. Gün boyunca, normal bir insanda da çeşitli olaylar veya düşünceler karşısında anksiyete gözlenebilir (örneğin; sınava girmeden önce, karşı cinsten hoşlandığı biriyle konuşurken vs). Anksiyete kişiyi içsel ve dışsal tehditlere karşı uyarır; bu açıdan bakıldığında hayat kurtarıcı bir niteliği vardır. Tüm bunların yanı sıra hissedilen bu kaygı günlük yaşantınızda zamansız ortaya çıkıyor ve hayatınızın birçok noktasında sizi rahatsız eder boyuta geliyorsa tedavi ihtiyacı bu noktada başlamaktadır.

 

Depresyon tedavisi

Depresyon oldukça yaygın, tekrarlayıcı, kişi ve toplum için olumsuz sonuçları olan bir duygu durum bozukluğudur. Bu bozukluk duygusal alanda yoğun üzüntü, endişe, suçluluk ve değersizlik duyguları ile kendini gösterir.Uyku ve iştahta değişiklikler (artma ya da azalma), cinsel istek kaybı ve genel olarak kişiye daha önceden keyif veren aktivitelere karşı ilgi ve istek kaybı söz konusudur. Kişi başkalarından uzaklaşmış ve sosyal çevresi gitgide daralmıştır. Şema terapi, bilişsel davranışçı, duyusal teknikler ve güven artırıcı, rahatlatıcı çalışmaların desteği ile pozitif sonuçlar almak mümkündür.

Geçerli tanı kriterlerine göre depresif bozuklukların türleri vardır ve şu şekilde sıralanmıştır;

Majör depresif bozukluk, Distimik bozukluk, Yıkıcı duygudurumu düzenleyememe bozukluğu, Premenstrüel disforik bozukluk, Madde / İlaç kaynaklı depresif bozukluk, Başka medikal duruma bağımlı depresif bozukluk, Diğer belirtilen depresif bozukluk, Tanımlanmamış depresif bozukluk

Uzman ekibimiz ayırt edici tanıları belirler. Belirtilere uygun olan psikoterapi yöntemleriyle tedaviye başlanır. Depresyon tedavisinde psikoterapi yöntemi oldukça etkili bir yöntemdir.

 

Bağımlılık danışmanlığı

Bağımlılıklar genellikle altında yatan asıl problemi baskılamak amacıyla ortaya çıkarlar. Altında yatan sebepler mutlaka araştırılmalı ve sorun derinden çözülmelidir. Psikoterapi bağımlılığın azalması ve sonlanması konusunda oldukça geçerli ve başarılı bir yöntemdir.
Sigara bağımlılığı, İçki ve alkol bağımlılığı, Madde ve uyuşturucu bağımlılığı, Teknoloji ve İnternet bağımlılığı, Kumar bağımlılığı, Yeme bağımlılığı, Alışveriş bağımlılığı, Seks bağımlılığı, Oyun bağımlılığı, Plastik cerrahi bağımlılığı en sık görülen bağımlılık türlerindendir.

 

Panik atak ve panik bozukluk tedavisi

Panik atak bir kaç dakikadan bir kaç saate kadar devam edebilen hiç beklenmedik bir anda ortaya çıktığı düşünülen ve fizyolojik belirtilerle beraber ortaya çıkan bir durumdur.

Kişinin şiddetli kaygı, korku, bunaltı hissiyle birlikte sıklıkla ölüm, kalp krizi, aklını yitirme, ölüm düşüncesi, kötü bir şey olacağı gibi düşünceler, çarpıntı, terleme, karıncalanma, titreme, mide bulantısı, nefes alamama hissi gibi bedensel belirtilerle kendini gösteren oldukça kişiyi yoran halsiz bırakan ve kişiyi bir çeşit döngünün içerisine sokan bir durumdur. Şema Terapi, bilişsel ve davranışçı teknikler gibi birçok psikoterapi yöntemi ile problemle başa çıkılabilmektedir.

 

Sosyal fobi ve iletişim problemi

Sosyal fobi, çoğu zaman utangaç kişilik özelliği gibi kendini gösteren fakat iletişim sırasında göz kontağı kuramama söylemek istenen şeyi söyleyememe veya söylenmek istenen şeyin dışında bir şeyi bir anda söyleyiverme.

Bunların dışında dışarıda tuvalete girememe, konuşma sırasında terlemeler, yüz kızarmaları ve ortaya çıkan plana veya işe karşı devamsızlık mazeretleri gibi kişinin hayatını etkileyecek ve kendine olan güvenini sarsacak bir iletişim problemidir. Problemin kaynağı bulunarak Şema Terapi ile desteklemek, güven çalışmaları yapmak ve bilişsel davranışçı yöntemle uygulamaya geçirmek kişinin probleminin ortadan kalkmasını sağlayacaktır.

 

Obsessif-kompulsif bozukluk

Halk arasında takıntı hastalığı olarak da bilinen, bazen bir kişilik özelliği olarak normal kabul edilse de özellikle kişilerin gündelik hayatını, kişilerarası ilişkilerini, iş ve sosyal yaşantısını etkilemeye başladığında bir psikolojik bozukluk veya rahatsızlık olarak değerlendirilmektedir. Birçok çeşidi bulunmakla beraber en çok görülen türleri simetri, düzen, temizlik, dini ve cinsel takıntılardır.

Obsesif Kompülsif Bozukluğun temel özelliklerden biri kişiyi rahatsız eden ve istenmedik bir şekilde akla gelen, kişiye ciddi şekilde sıkıntı rahatsızlık veren olumsuz, tekrarlayıcı düşüncelerdir. Ayrıca bu düşünceleri rahatlattığına inanılan kompülsiyon adı verilen bir takım davranışsal ritüeller bulunmaktadır. Bu ritüeller arasında, sürekli el yıkama, temizlik yapma, kaldırım taşlarının çizgilerine basmama, eşyaların simetrik olmasını sağlama gibi davranışlar bulunmaktadır.

 

Yas ve yas süreci

Yas, herhangi bir kayıptan (sağlık kaybı, evcil hayvan kaybı, ilişki kaybı, sevilen insan kaybı) sonra yaşanan ve tamamen kişisel bir deneyimdir. Yas, kişide yaşam değişimlere yol açan stresli ve zorlayıcı bir süreçtir, ancak bir hastalık değildir. Yas için verilen tepkiler, tamamen kişiye özgüdür, doğru yanlış şeklinde tepkiler yoktur. Ancak, bu tepkiler genel olarak fiziksel, bilişsel, davranışsal ve duygusal tepkiler olarak sınıflandırılabilir. İştah artma ve ya azalması, enerji düşüklüğü, nefes alamama, boğulacakmış gibi olma, inanmama, inkâr, dalgınlık, ağlama, üzüntü, öfke, kendini veya başkalarını suçlama, yalnızlık gibi belirtiler görülebilir. Bu belirtiler kişiye göre değişkenlik göstermekle birlikte, yas sürecinde yaşanan bu semptomlar, kişinin gündelik, sosyal ve mesleki işlevselliğinden herhangi bir alanda bozulmaya yol açarsa, bu konuda destek alınması gerekmektedir.

Comments are closed.